ΙΣΤΟΡΙΚΟ


 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Τό ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς εἰς τήν χώραν τοῦ Καμερούν μαρτυρεῖται διά πρώτην φοράν μέ τήν δημιουργίαν τῆς Mission Greque Orthodoxe du Cameroun  ἐν ἔτει 1951. Ἀναβαθμίζεται κατά τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ‘50 μέ τήν ἵδρυσιν τῆς Μητροπόλεως Ἄκκρας (Πατριαρχικός Ἱδρυτικός Τόμος τῆς 23ης-01-1959) καί ἐπί ἀρχιερατεῖας τοῦ πρώτου Μητροπολίτου Ἄκκρας κυροῦ Εὐσταθίου (1958-1974). Ἐσυνεχίσθη καί προσέλαβε συστηματικήν μορφήν  κατά τήν ἀρχιερατείαν τοῦ Πρωτοπόρου Ἱεραποστόλου Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἄκκρας κυροῦ Εἰρηναίου (1975-1990) μετέπειτα Μητροπολίτου Πηλουσίου(+2004) καί ἐσυνεχίσθη ἐπί τό συστηματικότερον ἐπί ἀρχιερατειῶν: α) Τοῦ Μητροπολίτου Ἄκκρας (Καμερούν) κυροῦ Πέτρου(1990-1997) μετέπειτα Πατριάρχου Άλεξανδρείας Πέτρου τοῦ Ζ’ (+2004), β) Τοῦ Μητροπολίτου Καμερούν Θεοδώρου (1997-2002) καί νῦν Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου τοῦ Β’ -(τοῦ ἀπό Ζιμπάμπουε) γ) Τοῦ Μητροπολίτου Καμερούν κ. Δημητρίου (2002-2004) νῦν Μητροπολίτου Εἰρηνουπόλεως και Σεϋχελλῶν Νησῶν. Σήμερον δέ συνεχίζεται διά τοῦ Μητροπολίτου Καμερούν κ. Γρηγορίου (2004). Ἄπαν δέ το ἐπιτελούμενον  ἔργον τελεῖται ὑπό τήν Σεπτήν εὐλογίαν, τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον καί τήν διαρκήν ἐπιτήρησιν καί φροντίδαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί Πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β’. Κατά τό ἔτος 2006 ἐμελετήθη ἡ νομική ὑπόστασις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν καί ἐγένοντο αἱ ἀπαιτούμεναι ἐνέργειαι διά τήν νομικήν αὐτῆς ἀναγνώρισιν ἔναντι τοῦ κράτους τοῦ Καμερούν ἡ ὁποία καί ἐπετεύχθη τήν 12-02-2009 (Decret 2009/070 du 12 Fevrier 2009) .

Οἰκονομικοί συμπαραστάται καί ἀρωγοί τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως Καμερούν:

 1. Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
 2. «Παγκύπριος Σύνδεσμος γιά τήν Καταπολέμηση τῆς Μάστιγος τῆς Πείνης» ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου,
 3. Κέντρον Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς (O.C.M.C.).
 4. Ἱεραποστολικοί Σύλλογοι καί Ἀδελφότητες ἐξ Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Πατρῶν κ.ἄ.
 5. Διάφοραι Μητροπόλεις καί Μοναί ἐξ Ἑλλάδος καί ἀλλαχοῦ.
 6. Ἀνωνύμοι καί ἐπώνυμοι φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Εὐρώπης, Ἀμερικῆς, κ.ἀ.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Πρεσβύτεροι:

 1. T.R.P.Dimitrios Tene ,
 2. T R.P.Dositheos Ganachaud,
 3. R.P. Evaggelos Papanikolaou,
 4. R.P. Panagiotis Soupourtzis,
 5. R.P. Irineos Taiwa-yai,
 6. + R.P. Job Koumtouin (TCHAD)  + (Εκοιμήθη τον Δεκέμβριο 2011)
 7. R.P. Dieudonne Nkoulou,
 8. R.P. Jean-Marie Ateba,
 9. R.P. Isaak Soumassou,
 10. R.P. Efstathios Teossala (TCHAD),
 11. R.P. Paul Ngavoutda,
 12. R.P. Denis Bonda,
 13. R.P. Sylvain Bazou Perol (R.C.A.),
 14. R.P. Jean Dourwe Kari,
 15. R.P.Victor Etendi  (GABON),
 16. R.P. Philippe Horoksou  (TCHAD),
 17. R.P. Sina Vincent,
 18. R.P. Marcell Dayang.

Άρθρα και Εκδόσεις

Περισσότερες Εκδόσεις


Τελευταία Νέα
Σύνδεσμοι


Καταθέστε την αγάπη σας

Μάθετε περισσότερα...