Ἕνα ὀδοιπορικό στήν καρδιά τῆς Ἀφρικῆς μέ τό Εὐαγγέλιο στά χέρια…

Μια συνέχεια ἐπάνω στά  Ἀποστολικά βήματα ἀκολουθῶντας τά λόγια Ἐκείνου : «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη»…

Στήν πορεία αὐτή ἀνακαλύπτουμε ἕναν ἀπέραντο μυστικό κόσμο πού ζεῖ στήν ἀνάσα καί στήν ἄγνοια τοῦ δικοῦ μας κόσμου… αὐτόν τόν κόσμο σᾶς προσκαλοῦμε νά τόν γνωρίσετε μαζί μας…

Καλῶς ἤλθατε… καλή πορεία…


Άρθρα και Εκδόσεις

Περισσότερες Εκδόσεις


Τελευταία ΝέαΚαταθέστε την αγάπη σας

Μάθετε περισσότερα...

Φωτογραφικά ΆλμπουμVideo 'Αλμπουμ