ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


 

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Καμερούν πλέον τῶν 60 ἐτῶν εὐαγγελίζεται καθημερινά τόν Λόγον τῆς σωτηρίας εἰς τάς χῶρας τῆς πνευματικῆς αὐτῆς δικαιοδοσίας καί παράλληλα ἀναπτῦσσει ἕνα πολύπλευρο φιλανθρωπικό ἔργον, ζῶντας τήν ἀναπτυξιακήν καί πολιτιστικήν δυσκολία αὐτῶν τῶν χωρῶν.

Ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  ὑπερβαίνει τάς διακοσίους χιλιάδας.( Ἔχει ἀρχίσει ἐπίσημος ἐπανακαταγραφή).

Ἡ δωρεάν ἱατρική περίθαλψις ἡ ὁποία παρέχεται εἰς τά τρία  Ἀγροτικά Ἱατρεία, περιλαμβάνει Ἱατρική συμβουλευτικήν, φαρμακευτικήν ἀγωγήν καί ἐργαστηριακές μικροβιολογικές ἐξετάσεις κατά τῶν, κατά καιρούς, τοπικῶν ἐπιδημιῶν καθώς καί τῶν συχνῶν κρουσμάτων Ἐλονοσίας,  Τυφοειδοῦς πυρετοῦ, Ἠπατίτιδος, γαστρεντερικῶν παρασίτων κ.ἄ.) γίνεται δέ προσπάθεια διά τήν ἐπαρκῆ πληροφόρησιν περί τοῦ ἰοῦ HIV.

Ἡ Ἱερᾶ Μητρόπολις:

  1. Δίδει ὑποτροφίας εἰς πλέον τῶν τριακοσίων ἀπόρων μαθητῶν καί φοιτητῶν.
  2. Δίδει βοηθήματα εἰς μεγάλον ἀριθμόν πτωχῶν, ὀρφανῶν, προσφύγων, ἀναπήρων κλπ.
  3. Διανέμει κατ’ ἔτος  μεγάλες ποσότητες τροφίμων ἰματισμοῦ, ὑπόδησης καί σχολικῶν εἰδῶν εἰς ἄπασαν την δικαιοδοσίαν της.
  4. Φροντίζει διά τήν πραγματοποίησιν γεωτρήσεων καί τήν παροχήν ποσίμου ὕδατος εἰς δυσκόλους καί πολιτιστικά ἀπροσίτους περιοχάς καί μεριμνᾶ διά τήν καθημερινήν βελτίωσιν τῆς ποιότητος ζωῆς τῶν κατοίκων αὐτῶν τῶν περιοχῶν ἄνευ θρησκευτικῶν ἤ ἄλλων διακρίσεων . Διά  τό ἔτος 2007 προγραμματίζεται ἡ διάνοιξις 4 νέων γεωτρήσεων σέ διάφορα χωριά τοῦ Β. Καμερούν καί Ν. Τσάντ προσφορές μέσῳ τῆς Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης (2),  Συνδέσμου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (1) καί Ἀνωνῦμων Δωρητῶν (2).

Άρθρα και Εκδόσεις

Περισσότερες Εκδόσεις


Τελευταία Νέα
Σύνδεσμοι


Καταθέστε την αγάπη σας

Μάθετε περισσότερα...