ΣΥΛΛΟΓΟΣ


 

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ & ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΜΕΓΑΡΑ 2005

Ἀριθμ. ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν  6755/2005
Αριθμ. καταχωρήσεως δημ. βιβλ. σωματείων 26097
Έδρα:  Παν. Γεωργακῆ 12,   Μέγαρα 19100
Τηλ :22960 28752, Φαξ :22960 81278
Ε-mail: sinodipo@otenet.gr

 

ΙΔΡΥΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι:  εκκλησιαστικός, φιλανθρωπικός, ιεραποστολικός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποβλέπει:

 1. Κυρίως στη συνοδοιπορεία των μελών του Συλλόγου μετά του Μεγαρέως Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Γρηγορίου Στεργίου, νυν Μητροπολίτου Καμερούν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, στο δρόμο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και στη παντοειδή διαπροσωπική εκκλησιαστική, υλική, ηθική βοήθεια και συμπαράσταση στο έργο Του και την ιεραποστολική του προσπάθεια, όπου κι αν βρεθεί, διακονώντας την Ορθόδοξη Εκκλησία.

 2. Στη μέριμνα για την καλλιέργεια των καταλλήλων συνθηκών, ώστε ημεδαποί Έλληνες Κληρικοί ή μη, φλεγόμενοι από τον ιερόν πόθο της διαδόσεως της Ορθοδοξίας, να πορευθούν και να συνακολουθήσουν το Μητροπολίτη Γρηγόριο.

 3. Στη συλλογή εκκλησιαστικών ειδών (αμφίων – σκευών – εικόνων κ.α.) και αποστολή τούτων στις νεοπαγείς Ορθοδόξους Εκκλησίες της Αφρικής και απανταχού της  γης, όπου ζητηθεί ή χρειαστεί.

 4. Στη φροντίδα για την ανέγερση και συντήρηση ορθοδόξων Ναών, Σχολείων, Ιατρείων, Πρεσβυτερίων, Σεμιναρίων, Ξενώνων και λοιπών ιεραποστολικών εγκαταστάσεων της ιεραποστολικής διακονίας του Μητροπολίτη Γρηγορίου.

 5. Στην ενίσχυση νέων εκ της Ιεραποστολικής Μητροπόλεώς του, προκειμένου ούτοι να σπουδάσουν σε Ιερατικές Σχολές ή σε Πανεπιστήμιο της χώρας τους για να εργασθούν έπειτα ως Κληρικοί ή ως Λαϊκοί για την διάδοση του υγιούς και παραδοσιακού πνεύματος της Εκκλησίας.

 6. Επίσης στους σκοπούς του Συλλόγου περιλαμβάνονται:

  1. Η μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων της Ορθοδόξου ιεραποστολής. Η παντί τρόπω βοήθεια των ανά τον κόσμο μικρών ορθοδόξων Εκκλησιών ή πυρήνων. Η αναζωπύρωση του οικουμενικού φρονήματος εις τους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
  2. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών προς ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της κοινωνικής προνοίας, της υγείας, της εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, της αγροτικής αναπτύξεως, της συμβολής εις τον πολιτισμό και της προστασίας και αειφορίας του περιβάλλοντος. Ακόμη, η προσπάθεια ανακουφίσεως της πτωχείας, κυρίως δια της παροχής επειγούσης επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοηθείας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσομένων χωρών, με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών.
 7. Προς επιτέλεση των ως άνω σκοπών, ενδεικτικά προβλέπεται:
  1. Η έκδοση περιοδικού ή καταλλήλων βιβλίων ή τευχιδίων και η διάθεση τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με συνδρομή. Επίσης, ή εκτύπωση προς πώληση ή δωρεάν διάθεση επιστημονικών και εκλαϊκευτικών εκδόσεων, όπως και η χρήση παντός συναφούς και πρόσφορου μέσου, προς διάδοση των ανωτέρω ιδεών. Ακόμη δε, η συμμετοχή σε διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
  2. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων οργανουμένων υπό φορέων της κοινωνίας των πολιτών (μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τοπικών Εκκλησιών, τοπικών αναπτυξιακών φορέων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών δικτύων, συνεταιρισμών, φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας κλπ.) των αναπτυσσομένων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των κατοίκων αυτών και τον περιορισμό της φτώχειας.

 

Καταθέστε την αγάπη σας :

EUROBANK & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ « ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΕΙΑ»
ΑΡΙΘ. ΛΟΓ. 0026-0648-41-0100700953
ΙΒΑΝ GR9602606480000410100700953
BIC

Άρθρα και Εκδόσεις

Περισσότερες Εκδόσεις


Τελευταία Νέα
Σύνδεσμοι


Καταθέστε την αγάπη σας

Μάθετε περισσότερα...