Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν Ὑπέρτιμος καί  Ἔξαρχος Κεντρικῆς Ἀφρικῆς κ. Γρηγόριος (κατά κόσμον Γεώργιος Στεργίου) ἐγεννήθη εἰς τά Μέγαρα τό 1961.

Μετά τό πέρας τῆς στρατιωτικῆς του θητείας ἐκάρη μοναχός (1984) εἰς τήν νεοσύστατον τότε, Μονήν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος τῆς ὁποίας ὑπῆρχεν εἷς ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τῆς ἀδελφότητος.

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1984 καί πρεσβύτερος τό 1988 λαβών καί τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ εἰς τήν Μητρόπολιν Μεγάρων καί Σαλαμῖνος ἀναπτύξας ποικίλην ποιμαντικήν δράσιν.

Παρηκολούθησε σπουδάς σχεδίου, ζωγραφικῆς καί Εἰκονογραφίας καί τό 1988 ἔλαβε τό πτυχίον ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας).

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου κυροῦ Πέτρου τοῦ Ζ΄ ἀνέλαβεν ἀπό τόν Ἰανουάριον τοῦ 2001 τήν θέσιν τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου εἰς τήν Ἀλεξάνδειαν ἔως τόν Ἰούλιον τοῦ 2002.

Ἀπό τόν Μάϊον τοῦ 2003, ἕως καί τῆς ἐκλογῆς του ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου εἰς τήν Ρώμην διατελέσας καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κεντρικῆς Ἰταλίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας.

Εἰς τήν Ρώμην παρηκολούθησεν μαθήματα εἰς τό Pontificium Università Gregoriana (Corso superiore per le Belle Arte della Chiesa).

Τήν 27ην Ὀκτωβρίου τοῦ 2004 ἔτους ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ  Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας Μητροπολίτης Καμερούν.

Ἐχειροτονήθη τήν 25ην Νοεμβρίου 2004 ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί Πᾶσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄ είς τόν , Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σάββα καί ἐνεθρονίσθη ὑπό τοῦ ἰδίου τήν 23ην Ἰανουαρίου τοῦ 2005 ἐν Yaoundé. Δι’ἐνεργειῶν του καί κατόπιν τῶν ἀπαραιτήτων διαδικασιῶν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στό Καμερούν ἀνεγνωρίσθη ἐκ τῆς Δημοκρατίας τοῦ Καμερούν διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 2009/070 Προεδρικοῦ Διατάγματος τῆς 12ης Φεβρουαρίου 2009.

Άρθρα και Εκδόσεις

Περισσότερες Εκδόσεις


Τελευταία Νέα
Σύνδεσμοι


Καταθέστε την αγάπη σας

Μάθετε περισσότερα...